fcbtel Tel.: +420 603 218 271

Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů

Poučení o ochraně osobních údajů


Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

Totožnost správce: Roman Pražienka,IČO: 14876671, DIČ: CZ6806196353, se sídlem Na Vyhlídce 338,405 05 Děčín IX - Bynov , zapsán v registru živnostenského úřadu magistrátu města Děčín pod č.j.: 1035/08/Ž/Dy., podnikající jako fyzická osoba je správcem osobních informací (dále jen jako „správce“).

Kontaktní údaje správce: korespondenční adresa - Roman Pražienka, Na Vyhlídce 338,405 05 Děčín IX . Bynov,email - ski@skisportdecin.cz, telefonní kontakt - +420603218271

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

Zásady zpracování osobních údajů:

Správce dodržuje následující zásady:


 

Účel zpracování osobních údajů:

-příjem a zpracování objednávek - Souhlasem s obchodními podmínkami (kupní smlouvou) a odesláním objednávky správce zpracovává nezbytné osobní údaje na základě žádosti subjektu údajů k plnění smlouvy.

- zasílání dotazníku spokojenosti-

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

- dotazy k produktům

-identifikace uživatele na internetových stránkách - správce používá cookies na webových stránkách pro zajištění funkčnosti (ukládání obsahu košíku) tzv. technické cookies.Správce užívá cookies také spolu se zaznamenáváním IP adres k identifikaci uživatele k zabezpečení elektronického obchodu (zabezpečení IT systému, prevence podvodů) za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů.Cookies třetích stran jsou používány k přizpůsobování obsahu a měření reklamy na základě oprávněných zájmů správce. Omezit používání cookies třetích stran lze v nastavení prohlížeče.

-možnost vyjádření na internetových stránkách

- oprávněný zájem (dotazník spokojenosti,údaje o zákaznících, kteří si opakovaně nevyzvedávají zboží, komunikace s potenciálním zákazníkem apod.))

Za tímto účelem zpracováváme Vaše:

Způsoby zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v rámci našeho elektronického obchodu. Nedochází k automatizovanému vyhodnocování ani profilování.

Během zpracování objednávky jsou osobní údaje předávány zpracovatelům za účelem naplnění smlouvy (přepravci za účelem dodání zboží) , zpracovatelům ke splnění právních povinností (účetní firmě za účelem zpracování účetnictví) a zpracovatelům na základě našeho oprávněného zájmu (dotazník spokojenosti s nákupem).

Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám – orgánům veřejné moci na základě plnění právních povinností (např. zvláštní šetření v souladu s právem).

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů: správce, obchodní partneři, osoby zprostředkovávající a vykonávající pro správce obchody a služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Přepravce a způsob platby si volí objednávající volí sám a při objednávce je vždy možnost přepravce aktuální (mění se v závislosti na cenové politice přepravce) Správce spolupracuje se společností Česká pošta, PPL, DPD a Geis, s kterými má sjednánu patřičnou smlouvu.

Doba uložení osobních údajů:

Shodně jako daňové doklady tj. 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění.

Práva subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Informace jsou poskytovány elektronicky pokud subjekt údajů nepožádá jinak.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

Právo na výmaz se neuplatní pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické osoby nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo na přenositelnost – subjekt údajů má právo na přenos osobních údajů k jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu .

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce: korespondenční adresa - Roman Pražienka, Na Vyhlídce 338,405 05 Děčín IX . Bynov,email - ski@skisportdecin.cz, telefonicky +420603218271 nebo osobně v sídle správce.

Právo podat stížnost

Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost na korespondenční adresa - Roman Pražienka, Na Vyhlídce 338,405 05 Děčín IX . Bynov,email - ski@skisportdecin.cz, telefonicky +420603218271 nebo osobně v sídle správce. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

Na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Závěr

Tyto zásady jsou platné a účinné od 25.5.2018. Aktuální znění je zveřejněno na webových stránkách.

Novinky /
01.4.2024
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY!

Servis, prodejna i půjčovna zůstávají nadále v provozu. Otevřeno je po předchozí telefonické domluvě. Tel.: 603218271

10.3.2024
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

Od 12.3. upravujeme otevírací dobu následovně Po - So 9.00-17.00

zobrazit všechny novinky

Slevový kupón /
Lyže+běžky platnost do 1.12.2023 25%

Při objednávce půjčovny lyžařského a běžkového setu sleva 25%

Napsali o nás /
28.11.2023
Ota Parlesák

Velmi ochotný personál, vždy odborně poradí a pomohou. Velký výběr zboží. Mohu zcela upřímně doporučit.

12.2.2021
Petr Radiměřský

Perfektní a ochotná obsluha, skvěle poradili, naprostá spokojenost

29.12.2019
Petr L.

Dobrý výběr, majitel rád a ochotně pomůže s výběrem, poradí... ceny srovnatelné, na prodejně i se slevami. Skvělá otevírací doba :-)

zobrazit všechny názory