fcbtel Tel.: +420 603 218 271

Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky


1. Základní údaje

Prodávající:
Pražienka Roman – SKI SPORT
Na Vyhlídce 338
405 05 Děčín IX - Bynov
IČ: 14876671
DIČ: CZ6806196353

Zapsán v registru živnostenského úřadu magistrátu města Děčín pod č.j.: 1035/08/Ž/Dy.
Prodávající je registrovaným plátcem DPH.
(dále jen "prodávající")

Provozovna: Ski sport Roman Pražienka
Teplická 202/18
405 05 Děčín IV – Podmokly
IČP: 1003022855
Tel.: 603 218 271
Email: ski@skisportdecin.cz

Otevírací doba: www.skisportdecin.cz/prodej-lyzi-decin
 

 

2. Informační povinnost

Prodávající tímto informuje kupující a kupující provedením objednávky stvrzují, že byli a jsou Prodávajícím informováni o dále uvedeném:3. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.skisportdecin.cz je katalogem běžně dodávaného zboží a je pouze částí zboží dostupného v kamenné prodejně.

K uzavření Smlouvy mezi kupujícím a Prodávajícím dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů týkajících se specifikace Zboží (určení Zboží, velikost, barevné provedení apod.), určení způsobu platby za Zboží, určení způsobu dodání Zboží, specifikace kupujícího a případně další potřebné údaje dle aktuálního formuláře pro provedení objednávky/uzavření Smlouvy. Kupující je povinen a zároveň oprávněn vyplněné údaje před konečným odesláním/potvrzením objednávky Zboží zkontrolovat vyplněné údaje a tyto údaje opravit/upravit, a to stejným způsobem, jakým byly tyto údaje zadány. Po potvrzení/odeslání objednávky již údaje nelze měnit a objednávka je závazná a došlo tím k uzavření Smlouvy s výjimkou dále uvedeného bodu.

Kupující bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím Stránek (a také na prodejně) a aktualizaci příslušných údajů na Stránkách se může stát, že kupujícím objednané Zboží je již vyprodáno (přestože na Stránkách je doposud uvedeno jako dostupné). V tomto případě bude Prodávající o této skutečnosti Kupujícího informovat bezodkladně poté, co ji zjistí. Nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu objednávky či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

Prodávající oznámí Kupujícímu akceptaci objednávky telefonicky anebo zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky Kupujícího (dále jen "Konečné potvrzení objednávky"). Automaticky zasílané oznámení o přijetí objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Ceny zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení.

4.Zrušení objednávky

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do konečného potvrzení objednávky prodávajícím.

Zrušení (storno) objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo její části v těchto případech:

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

5. Cena zboží a platební podmínky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Balné se neúčtuje. Poštovné se účtuje podle ceny zboží a způsobu jeho dodání. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Ceny jsou platné po dobu uveřejnění na e-shopu.

Hotově při převzetí zboží (dobírka): při placení a dodání zboží tímto způsobem platíte při obdržení zásilky. V případě nevyzvednutí zásilky si vyhrazujeme právo požadovat po objednateli úhradu našich nákladů, poštovné, balné, dopravu kurýrem. Nepřebírejte nikdy otevřenou zásilku nebo zásilku s poškozeným obalem, ihned ji reklamujte u dopravce.

Bankovním převodem: - platbu poukažte na účet číslo účtu: 300965357/0300 ČSOB.. Při placení zboží tímto způsobem platíte před obdržením zásilky na základě e-mailové zprávy "konečné potvrzení objednávky", kde vám bude sdělen variabilní symbol platby a je možné provést platbu použítím QR kódu. Zásilka bude zaslána ihned po připsání platby na účet

Platba přímo v provozovně: platbu hotově převezmeme při osobním převzetí zboží.

Faktura bude odeslána na e-mail uvedený v objednávce.

6.Doprava

PPL/DPD/123kurýr předem 120 Kč

PPL/DPD/123kurýr dobírka 160 Kč
Dopravné od 6000,- Kč – zdarma.

Cena dopravy může být zvýšena v závislosti na velikosti odesílané zásilky. Zákazník bude nejdříve kontaktován.

 

7. Zaslání zboží

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 2-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky nebo připsání peněz na účet. O přesném termínu doručení bude kupující předem informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.
Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží jsou uvedeny v odkazu Doprava.

8.Převzetí zboží

Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Kupující má také právo od smlouvy odstoupit.
Podepsáním dodacího listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty

9. Osobní odběr zboží

Zboží je kupujícímu v provozovně prodávajícího rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Kupující má právo si zboží v provozovně prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.
Kupující bere na vědomí, že v případě odběru Zboží na prodejně Prodávajícího nedochází k uzavření Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku (a nepoužijí se příslušná ustanovení o uzavření smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku), ale ke koupi Zboží dochází v prodejně Prodávajícího, a kupující nemá právo od uzavřené smlouvy bez udání důvodu odstoupit.

10. Odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před odesláním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Písemné oznámení o odstoupení kupující doručí Prodávajícímu kterýmkoliv z dále uvedených způsobů:


Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.
Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží,včetně prodejního dokladu. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, s visačkami a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Vrácené zboží nesmí být upraveno podle přání zákazníka (např. lyže s namontovaným vázáním), nesmí být opotřebeno nebo poškozeno.

 

Náklady vrácení zboží nese kupující.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží odeslal.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv o poskytování služeb, za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit. Nárok na vrácení zboží zaniká v případě osobního odběru zboží, jelikož smlouva o prodeji zboží je v tomto případě uzavřena až v okamžiku zaplacení celé ceny zboží na místě osobního odběru, nikoliv tedy při použití prostředků komunikace na dálku (Internetu) - viz. část "Osobní odběr zboží". Naším cílem je vracení zboží, které Vám přidělává starosti, zabránit. Proto nás můžete před odesláním objednávky kontaktovat na tel. čísle 603 218271 ( v čase otevírací doby naší kamenné prodejny) a zkonzultovat s námi Váš výběr zboží.

Zásilky ze kterých není patrné proč k nám byli zaslány budou vráceny odesílateli.

Právo prodávajícího na odstoupení
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

11. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

12. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku na adrese provozovny Prodávajícího. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e- mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

13. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

14. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Roman Pražienka SKI SPORT je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu firmy a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá firma Roman Pražienka SKI SPORT s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

15. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách.
Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách.

Platnost od 15.12.2022

Novinky /
01.4.2024
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY!

Servis, prodejna i půjčovna zůstávají nadále v provozu. Otevřeno je po předchozí telefonické domluvě. Tel.: 603218271

10.3.2024
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

Od 12.3. upravujeme otevírací dobu následovně Po - So 9.00-17.00

zobrazit všechny novinky

Slevový kupón /
Lyže+běžky platnost do 1.12.2023 25%

Při objednávce půjčovny lyžařského a běžkového setu sleva 25%

Napsali o nás /
28.11.2023
Ota Parlesák

Velmi ochotný personál, vždy odborně poradí a pomohou. Velký výběr zboží. Mohu zcela upřímně doporučit.

12.2.2021
Petr Radiměřský

Perfektní a ochotná obsluha, skvěle poradili, naprostá spokojenost

29.12.2019
Petr L.

Dobrý výběr, majitel rád a ochotně pomůže s výběrem, poradí... ceny srovnatelné, na prodejně i se slevami. Skvělá otevírací doba :-)

zobrazit všechny názory